Ouderschapsverlof

Aanvragen-Korting-Berekenen-2013-Belasting

Alle informatie over ouderschapsverlof

Ook in 2013 is het mogelijk om ouderschapsverlof aan te vragen. Wanneer u als ouder van een kind dat jonger is dan 8 jaar bij een bedrijf in loondienst bent, kunt u aanspraak maken op dit verlof. Let op: U moet dit verlof wel uiterlijk twee maanden voor ingang schriftelijk aanvragen bij uw werkgever.

Voorwaarden


Een voorwaarde
om in aanmerking te komen voor ouderschapsverlof is dat u minimaal één jaar in dienst bent van een werkgever. In de meeste gevallen is het ouderschapsverlof onbetaald, al kan het zo zijn dat in de CAO andere regelingen staan beschreven.  Je zou kunnen stellen dat de ouderschapsverlofregeling is gemaakt voor kinderen tot 8 jaar. Ouders kunnen op die manier meer tijd met hun besteden en een grotere rol spelen in de opvoeding van het kroost. Daarnaast is het voor u als ouder prettig om wat meer vrije tijd te hebben. Ouderschapsverlof biedt dus meerdere voordelen.

Alle informatie

Op deze website proberen we een overzicht te geven van alle informatie omtrent het ouderschapsverlof. De belangrijkste  onderwerpen die u tegenkomt zijn de ouderschapsverlofkorting, het berekenen van het ouderschapsverlof, de voorwaarden voor ouderschapsverlof en de consequenties die het opnemen van ouderschapsverlof kunnen hebben voor uw inkomen.

blije familieTips

Verder geven we enkele tips die u kunt gebruiken bij het aanvragen van verlof. Verder willen we u erop attenderen dat er plannen zijn voor het afschaffen van ouderschapsverlof. Het kabinet Rutte heeft plannen om het verlof in 2015 af te schaffen. Uiteraard kunnen deze plannen in de tussen liggende periode weer van tafel worden geveegd, maar het is wel verstandig om dit voornemen in het achterhoofd te houden. In ieder geval zal er in 2013 en 2014 nog niet veel veranderen en ontvangt u in deze periode van de belastingdienst gewoon uw ouderschapsverlofkorting.

Comments are closed.