Ouderschapsverlof

Aanvragen-Korting-Berekenen-2013-Belasting

Het ouderschapsverlof in 2015, voor werknemer en werkgever

Jouw zoon of dochter altijd maar naar de kinderopvang brengen is misschien niet altijd even leuk. Zelf wilt je natuurlijk ook wel eens bij je kinderen zijn. Ouderschapsverlof is hiervoor een geweldige regeling. Als je ouderschaps verlof aanvraagt, dan kun je zelf je kinderen zijn. En het beste is: op ouderschapsverlof heb je recht. Je werkgever kan het dus niet verbieden, tenzij je pas minder dan een jaar bij je werkgever werkt.

Vanaf 2015 geen ouderschapsverlof korting

Momenteel is ouderschapsverlof voor werknemers erg voordelig. Je kunt namelijk ouderschapsverlofkorting krijgen. Hiervoor moet je aan drie voorwaarden voldoen. Ten eerste moet je natuurlijk een ouderschapsverlofverklaring hebben van je werkgever. Daarnaast moet je kind jonger zijn dan acht jaar. Als laatste, moet je in het kalenderjaar waarin je ouderschapsverlof opneemt, minder verdienen dan in het jaar ervoor. Dit is eigenlijk altijd het geval, aangezien je als ouder recht hebt op 26 weken ouderschapsverlof, verdeeld over 12 maanden. Tijdens deze weken krijg je niet betaald. Daarvoor is er momenteel de ouderschapsverlofkorting. Voor elk uur ouderschapsverlof dat je neemt, krijg je een korting op de inkomstenbelasting van € 4,24; de helft van het minimumloon. Deze regeling zal echter binnenkort waarschijnlijk vervallen. Men wil namelijk vanaf 2015 de ouderschapsverlofkorting van het lijstje met kindregelingen schrappen.

En de werkgevers?

Voor werkgevers is de ouderschapsverlofregeling deels goed geregeld, maar deels ook helemaal niet. Het voordeel voor bedrijven is, dat ze hun werknemers niet door hoeven te betalen. Als je ouderschaps verlof opneemt, dan is dit onbetaald verlof. De werkgever heeft dus op de manier geen last van werknemers die ouderschaps verlof opnemen. Maar er valt wel een werkkracht deels weg, waar een werkgever mogelijk op gebouwd had. De werkgever heeft niets te zeggen over óf een werknemer ouderschapsverlof mag opnemen, maar druk uitoefenen kan een werkgever natuurlijk altijd. Een slechte relatie met je werkgever wil natuurlijk niemand. Op die manier kan het dus wel eens tot netelige situaties tussen werkgever en werknemer komen. Alhoewel de meeste werkgevers veel begrip hebben voor ouders. Daarnaast zal het mensen dat ouderschapsverlof opneemt vanaf volgend jaar hoogstwaarschijnlijk afnemen, aangezien de ouderschapsverlofkorting waarschijnlijk wegvalt.

Comments are closed.