Ouderschapsverlof

Aanvragen-Korting-Berekenen-2013-Belasting

Ouderschapsverlof 2014 kinderopvang

Opvallend is dat de laatste jaren steeds meer ouders gebruik maken van hun recht op ouderschapsverlof in plaats van hun kind naar de kinderopvang te brengen. Al sind 2009 is er een stijgende lijn te zien, veel ouders verkiezen ouderschapsverlof in 2014 boven kinderopvang. Niet alleen vrouwen maken veel gebruik van deze regeling, maar ook maken steeds meer mannen maken hier aanspraak op.

Wat houdt ouderschapsverlof in?

Iedere ouder die een kind heeft onder de acht jaar mag 26 weken onbetaald verlof opnemen om bij hun kind thuis te zijn. De werkgever mag die niet weigeren, als je een halfjaar lang de helft van je werktijden gaat werken oftewel partime gaat werken. Als je deze ouderschapsuren anders wilt indelen, bijvoorbeeld iedere week 1 dag, moet dit wel in overleg met je werkgever. Deze mag hier dan wel bezwaar tegen maken als het niet te combineren is met de functie die je uitoefent. De enige eis die de wetgever heeft gesteld aan deze regelgeving is dat je minimaal één jaar in dienst moet zijn geweest van de werkgever.

Gevolgen ouderschapsverlof

Doordat steeds meer ouders gebruik maken van ouderschapsverlof in 2014 is de vraag naar kinderopvang afgenomen. Er worden steeds minder kinderen naar de kinderopvang gebracht, omdat veel ouders met behulp van de ouderschapsregeling hun eigen kind op kunnen vangen en dus niet de onnodige kosten hoeven te maken voor de kinderopvang.

Toekomst ouderschapsverlof

Op het moment kiezen veel ouders ervoor om gebruik te maken van het ouderschapsverlof, omdat in 2015 de ouderschapsverlofkorting wordt afgeschaft. Hierdoor wordt het financieel een heel stuk onaantrekkelijker om nog gebruik te maken van deze regeling. Door middel van de ouderschapsverlofkorting krijg je iedere maand toch nog een aardig bedrag door de overheid terug gestort. Dit om de financiële teruggang wat te verzachten.

Kortom, veel ouders hebben een voorkeur voor ouderschapsverlof in 2014 boven kinderopvang, omdat de ouderschapskorting in 2015 wordt afgeschaft. Hierdoor wordt het financieel een heel stuk onaantrekkelijker om gebruik te maken van deze regeling. Het is dan ook in de toekomst te verwachten dat veel ouders afzien van het ouderschapsverlof na 2014 en kiezen voor kinderopvang.

Comments are closed.