Ouderschapsverlof

Aanvragen-Korting-Berekenen-2013-Belasting

Ouderschapsverlof 2015

Over het algemeen bestaat het misverstand dat het ouderschapsverlof 2015 wordt afgeschaft, dit is echter niet waar. Het recht op ouderschapsverlof 2015 blijft ook in 2015 nog bestaan, alleen de ouderschapsverlofkorting wordt afgeschaft waardoor je niets terug krijgt van de overheid als je deze uren op neemt. Hierdoor wordt het een stuk minder interessant om gebruik te maken van je recht op ouderschapsverlof in 2015.

Wat houdt de ouderschapsverlofkorting in?

Als je ouderschapsverlof wil opnemen dan vraag je bij je werkgever een ouderschapsverlof verklaring aan. In deze verklaring geeft je werkgever aan hoeveel uur je ouderschapsverlof je op neemt. Met behulp van deze verklaring vul je de aanvraag voor ouderschapsverlofkorting bij de Belastingdienst in en aan de hand daarvan krijg je eventueel ouderschapsverlofkorting toegewezen. De verklaring moet je goed bewaren, de Belastingdienst kan deze aan je vragen en je bent verplicht dit document te kunnen overleggen.

Als je de ouderschapsverlofkorting krijgt toegewezen wil dit zeggen dat je geld terug krijgt van de overheid. Per opgenomen uur aan ouderschapsverlof krijg je dit jaar minimaal €4,29 terug en in sommig gevallen zelfs meer als er een hele grote terug val is in inkomen. De overheid heeft deze regeling in het leven geroepen om de terugval in inkomen te verzachten, waardoor het ook een stuk aantrekkelijker wordt om gebruik te maken van deze regeling. Dit onderdeel van het ouderschapsverlof wordt in 2015 afgeschaft.

Mogelijke gevolgen van de aanpassing ouderschapsverlof 2015

De laatste jaren is het opnemen van ouderschapsverlof enorm toegenomen, maar naar verwachting zal dit in 2015 weer afnemen. Veel ouders kiezen ervoor om dit jaar nog snel wat ouderschapsverlofdagen op te nemen, zodat ze mee kunnen profiteren van de ouderschapsverlofkorting die alleen dit jaar nog geldt. Vermoedelijk zal de behoefte naar kinderopvang in 2015 weer stijgen, omdat veel ouders weer meer zullen gaan werken en weer een opvang moeten regelen voor hun kinderen.

Kortom, het ouderschapsverlof blijft in 2015 bestaan, het enige dat veranderd is dat de ouderschapsverlofkorting wordt afgeschaft. Na 2014 wordt het dus onaantrekklijker om ouderschapsverlof op te nemen, omdat je een groot deel van je inkomen verliest en hiervoor dus niet meer gecompenseerd wordt.

Comments are closed.