Ouderschapsverlof

Aanvragen-Korting-Berekenen-2013-Belasting

Papadag en CAO

Wanneer je een kind hebt dat jonger is dan acht jaar, dan heb je als werknemer recht op ouderschapsverlof. Je hebt recht op ouderschapsverlof wanneer je tenminste een jaar in dienst bent bij dezelfde werkgever. Beide ouders kunnen ouderschapsverlof aanvragen. Wanneer vaders gebruik maken van deze vorm van verlof, wordt dit ook wel aangeduid met de term ‘papadag’. Je hebt per kind één keer recht op ouderschapsverlof. Dit geldt ook voor pleeg-, adoptie- en stiefkinderen. Hoe zit het precies met papadag en CAO ?

Salaris, papadag en CAO

papadag en CAOOuderschapsverlof is in principe een onbetaald verlof. Echter, in de geldende CAO of bedrijfsregeling kunnen afwijkende afspraken voorkomen. Hoe gaan papadag en CAO samen? Er zijn bedrijven die wel eventuele doorbetaling aanbieden bij ouderschapsverlof. Vaak zijn het grote bedrijven die dit doen. Eventueel kan het tegoed van de levensloopregeling inzet worden tijdens het ouderschapsverlof. Tijdens het ouderschapsverlof worden over de uren die niet gewerkt worden overigens geen vakantiedagen opgebouwd. Je bouwt wel vakantiedagen op over de uren die je wel werkt. Het ouderschapsverlof wordt niet ingehouden op de vakantiedagen.

Opnemen papadagen

Je mag verdeeld over een periode van 12 maanden 26 weken aan ouderschapsverlof opnemen. Hoe je dat doet, kan op verschillende manieren. Wel is het belangrijk dat je dit goed bespreekt met je werkgever. Je verdeling mag niet nadelig uitpakken voor het bedrijf. Een werkgever mag een aanvraag voor ouderschapsverlof niet weigeren, maar kan wel bezwaar maken tegen je verdeling. Probeer hier samen uit te komen, vraag naar de papadag en CAO voorwaarden. want wanneer dat niet lukt, dan mag de werkgever zelf de verdeling bepalen. Ouderschapsverlof opnemen kan op de volgende manieren:

  • een jaar lang elke week de helft van de uren die je werkt opnemen;
  • voor een periode langer dan 12 maanden elke week minder dan de helft van de uren die je werkt opnemen;
  • voor een periode korter dan een jaar elke week meer dan de helft van de uren die je werkt opnemen;
  • fulltime verlof opnemen voor een jaar;
  • het verlof opsplitsen in meerdere delen (maximaal zes delen van minimaal een maand).

Comments are closed.