Ouderschapsverlof

Aanvragen-Korting-Berekenen-2013-Belasting

Voorwaarden ouderschapsverlof

Als ouder heeft u bepaalde rechten wanneer het gaat om ouderschapsverlof. Deze rechten zijn wettelijk vastgesteld in de ouderschapsverlofregeling. U heeft ook te maken met voorwaarden ouderschapsverlof. Hieronder geven we in het kort de belangrijkste punten uit deze regeling weer:

Duur

In totaal is er recht op 26 keer het aantal uur dat u werkt per week. Het aantal uren ouderschapsverlof kunt u dan als volgt berekenen: Stel u maakt een werkweek van 24 uur, dan heeft u 26×24=624 uur recht op ouderschapsverlof

Kinderenouderschapsverlof 4

  • Per kind kunt u eenmalig ouderschapsverlof opnemen
  • Uw kind mag niet ouder dan 8 jaar zijn
  • U kunt ook ouderschapsverlof opnemen voor een pleegkind , stiefkind of adoptiekind, het is wel verplicht dat het kind bij u woont
  • Mocht u een tweeling hebben gekregen? Gefeliciteerd! U heeft recht op tweemaal ouderschapsverlof

Kortingen en toeslagen

  • Het opnemen van ouderschapsverlof kan invloed hebben op uw huurtoeslag, zorgtoeslag en/of kinderopvangtoeslag
  • U heeft recht op ouderschapsverlofkorting
  • Wanneer u door het ouderschapsverlof onder het sociaal minimum gaat verdienen is het mogelijk om aanvullende bijstand aan te vragen

Uitbreiden

Mocht de vrije tijd tijdens het ouderschapsverlof zo goed bevallen en u wilt na uw verlof misschien wel minder gaan werken dan zijn er mogelijkheden dit aan te vragen bij uw werkgever. U dient dit dan minimaal drie maanden voordat de laatste dag van uw verlof is verstreken aan te geven bij uw werkgever. Uw werkgever is verplicht dit verzoek in behandeling te nemen en moet binnen één maand na de einddatum van uw verlof gereageerd hebben

Salaris

Onbetaald verlof. Op het moment dat u ouderschapverlof geniet zult u dat terugzien op het loonstrookje van de baas. U krijgt namelijk niet betaald voor het aantal verlofuren dat u opneemt. Uiteraard krijgt u wel gewoon geld voor de uren die u die maand wel gewerkt heeft. Afhankelijk van de branche waarin u werkt, kunnen er afwijkende afspraken gemaakt zijn. Dit vindt u terug in uw cao. Het is sowieso erg verstandig om eens in uw cao te kijken.

Comments are closed.